2014-03-07

fredag

Det tar aldrig riktigt slut.

2014-03-03

skavsår

reflexen att inte vara ledsen är starkare än viljan att gråta
och kan ju inte heller hantera känslor så vem är jag att döma dig